Kênh thông tin Việt Nam - Nhật Bản
ベトナム・日本総合情報チャンネル