Notice: Undefined index: options in /mnt/shared-stack/plugins/elementor-pro/3.15.0-cloud1/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Kênh thông tin Việt Nam - Nhật Bản
ベトナム・日本総合情報チャンネル

Chương trình giao lưu Văn hoá và Giáo dục Việt – Nhật 2023

Từ trước đến nay, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã luôn tích cực tìm hiểu và giao lưu văn hoá với người dân địa phương. Chương trình giao lưu Văn hoá và Giáo dục Việt – Nhật 2023 hướng đến việc tạo nên một không gian biểu diễn đặc sắc nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản và kỷ niệm 50 năm hữu nghị hợp tác Nhật Bản – Asean.