Kênh thông tin Việt Nam - Nhật Bản
ベトナム・日本総合情報チャンネル

Mới nhất

Sự kiện

Sống ở Nhật

Góc nhìn

Podcast​

Chương trình

Hôm nay đến công ty nào?

Oshaberi Talk Show​

Người Việt ở Nhật đang làm gì?